Dag: 27 oktober 2021

Aanpassingen in pedagogisch beleid

Wijziging van het ziektebeleid Het huidige pedagogische beleid gaat ruimhartig om met ziekte. Kinderen waren bij deKleine Viking ook ziek welkom. Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondomCorona (COVID-19) zijn wij genoodzaakt om het beleid aan te passen. Naast het aanpassen van de reguliere beleidsregels hanteren wij ook de actuele adviezenvanuit het RIVM en/of […]

Schuiven naar boven