Aanpassingen in pedagogisch beleid

Wijziging van het ziektebeleid

Het huidige pedagogische beleid gaat ruimhartig om met ziekte. Kinderen waren bij de
Kleine Viking ook ziek welkom. Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom
Corona (COVID-19) zijn wij genoodzaakt om het beleid aan te passen.

Naast het aanpassen van de reguliere beleidsregels hanteren wij ook de actuele adviezen
vanuit het RIVM en/of de branchevereniging Boink.

Aanpassing reguliere beleidsregels omtrent ziekte.
Vanaf januari 2022 gelden de volgende regels rondom ziekte:
– Kinderen met koorts blijven thuis.
– Kinderen mogen niet meer ziek en/of met een zetpil worden gebracht.
– De Kleine Viking dient geen zetpillen (koortsverlagende medicatie zonder recept) meer
toe.
– Kinderen met verhoging of koorts (38,5 graden of hoger) moeten naar huis.

Aanpassing COVID-19 beleid.
Vanaf heden gelden de volgende regels rondom COVID:
– Kinderen moeten na ziekte 24 uur klachtenvrij zijn alvorens ze weer naar de opvang
mogen.
– Kinderen met verhoging of koorts (38 graden of hoger) moeten naar huis.
– Regels kunnen afwijken van het beschreven COVID-19 beleid. De actuele beslisboom is
te vinden op: https://www.boink.info/beslisboom

Afschaffing van de vakantieregeling

De Kleine Viking heeft, anders dan andere opvangorganisaties, altijd de luxe gehad dat
vakantiedagen op een later moment ingezet konden worden, mits het kindaantal dit toeliet.
Vanwege het feit dat vanaf 1 oktober 2021 de Kleine Viking vol zit op basis van het
kindaantal en hierdoor de inzet van vakantiedagen niet meer haalbaar is, wordt de
compensatieregeling van vakantiedagen afgeschaft.

Dit betekent dat niet genoten vakantiedagen net zoals de ziektedagen doorbetaalde
verloren dagen zijn.

Aanpassingen in pedagogisch beleid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven