INSPECTIERAPPORTEN

Inspectierapport

Jaarlijks wordt het kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. De GGD toetst de kwaliteit van het kinderdagverblijf en toetst of aan de eisen van de wet kinderopvang is voldaan. Het meest recente rapport van de GGD vindt u hier. Tevens is in de groepsruimte een exemplaar aanwezig dat u kunt inzien.

Schuiven naar boven