WAT WE DOEN

WAT WE DOEN

We werken met eigen samengestelde thema’s. Dit nemen we als leidraad voor de activiteiten. De kinderen zijn daarnaast ook een grote input voor ideeën door hun fantasie en belevingswereld. 

Activiteiten

Door veel verschillende activiteiten aan te bieden, dagen we de kinderen uit om allerlei vaardigheden te ontwikkelen. Op een vrijwillige basis, spelenderwijs en altijd met het grootste plezier komen sociale vaardigheden, cognitieve en motorische vaardigheden, fantasie en creativiteit aan bod.

Het spelmateriaal is uitdagend, fantasierijk en past bij de ontwikkelingsniveaus van de kinderen.

De volgende kernwoorden passen dan ook bij de activiteiten van De Kleine Viking:

  • Plezier in doen en ontdekken.
  • Vallen en opstaan.
  • Wat we doen, dat telt.
  • Vrij en buitenspelen.
  • Gestructureerde activiteiten zoals uitstapjes en creatief bezig zijn.
  • Verhalen lezen en televisie kijken.
  • Muziek en bewegen.
  • Natuur en milieu.

Voeding

Eten en drinken met de kinderen is een sociale activiteit. Gezamenlijk wordt de tafel gedekt en aan tafel bieden wij de kinderen op een ontspannen manier eten en drinken aan.

Ook letten wij erop dat de kinderen afwisselend eten (hartig en zoet).

Aan tafel praten en luisteren we naar elkaar. Op deze manier is het eetmoment niet alleen erg gezellig, maar leren we van en met elkaar. Bijvoorbeeld hoe je een boterham zelf kan smeren.

Hebben ouders bepaalde voedingswensen voor hun kind vanwege een dieet of culturele of religieuze redenen, dan wordt hier rekening mee gehouden.

Plezier in doen en ontdekken

Een baby ervaart alles voor een eerste keer. We stemmen het aanbod van activiteiten en speelgoed af op de zintuiglijke en motorische ontwikkeling. Door te voelen, te ruiken, te horen en dit te ervaren, leert de baby zichzelf kennen en later de wereld eromheen. We stimuleren de ontwikkeling door bijvoorbeeld te knuffelen, te zingen en muziek te maken, en met door middel van schootspelletjes.

Zelfredzaamheid

Een kind is in eerste instantie nog niet zelfredzaam en moet nog met alles geholpen worden. De ontwikkeling van zelfredzaamheid is een proces, waarbij het kind steeds meer dingen zelfstandig kan doen. Door zelfredzaamheid te stimuleren en complimenten te geven, wordt het voor een kind aantrekkelijker om dingen zelf te gaan doen. Om de zelfredzaamheid van de kinderen te bevorderen gunnen wij de kinderen de tijd, doen wij voor hoe iets moet en werken wij (niet op vaste tijden) met dagritme.

Vallen en opstaan

Door vallen en op staan doet een kind ervaringen op. Wij laten ze op het verblijf oefenen en ervarend leren. Dit gebeurt
soms letterlijk met vallen en opstaan. Kinderen leren op deze manier de gevolgen en risico’s van hun handelen in te
schatten.

Wat we doen, dat telt

Bij ons geldt voor alle kinderen, dat het eindresultaat van hun activiteit niet belangrijk is, maar de weg ernaartoe. Bij het jonge kind zou dit kunnen bestaan uit het dopen van een kwast in de verfpot en bij een ouder kind het leren kleuren binnen de lijntjes. Door al deze succeservaringen wordt het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid vergroot en gestimuleerd.

Vrij spelen

Op het verblijf is er volop gelegenheid voor de kinderen om vrij te kunnen spelen. Zo kunnen de kinderen zelf bepalen met wie en wat zij willen spelen: tekenen, bouwen, fantasiespel, met de poppen en auto’s spelen, boekjes lezen, chillen etc. De kinderen ontwikkelen hiermee hun persoonlijke en sociale competenties.

De hoekjes die op het verblijf zijn gecreëerd worden per thema aangepast en voorzien van verschillende soorten materialen. Niet alleen speelgoed daagt uit tot spel, ook alledaagse gebruiksvoorwerpen en kosteloos materiaal prikkelen de fantasie. Zo wordt in het fantasiespel een grote kartonnen doos een groot piratenschip en de bouwhoek de zee.

Gestructureerde activiteiten

Ook bieden wij regelmatig gestructureerde activiteiten aan. Bijvoorbeeld samen koken, wandelen, dieren voeren/verzorgen, knutselen, of voorlezen. Deze gestructureerde activiteiten koppelen we aan de thema’s. Eigen inbreng van de kinderen speelt hier een belangrijke rol in.

Wanneer wij het thema Dieren behandelen, gaan wij bijvoorbeeld met elkaar buiten de dieren voeren en verzorgen. De kinderen mogen dan zelf de kippen eten en water geven, en de paarden hooi voeren. Ook maken we eventueel vetballen en hangen de kinderen deze zelf buiten op.

Verhalen

We lezen voor of vertellen een verhaal. De kinderen luisteren en benoemen wat ze zelf zien in het voorleesboek. Het voorlezen van een boek of het vertellen van een verhaal stimuleert hun taalontwikkeling en vergroot hun woordenschat.

Voorlezen is vaak een groepsactiviteit, maar bij ons kunnen de kinderen ook zelf een boekje lezen. Hiervoor is een speciaal leeshoekje gemaakt op de groep. Het lezen van een boek prikkelt niet alleen de fantasie, maar kan ook zorgen voor een ontspannen rustmoment.

Als aanvulling op onze eigen boekencollectie of ter ondersteuning van een thema, gaan we regelmatig naar de bibliotheek. Hier mogen kinderen zelf boeken zoeken en de pedagogisch medewerksters zoeken boeken die aansluiten bij het thema, de tijd van het jaar of de interesses van de kinderen.

Muziek

Op het verblijf wordt veel gezongen met de kinderen. Zingen wordt gebruikt om dagelijkse bezigheden zoals eten, drinken, opruimen en naar bed gaan te begeleiden.

Een opruimlied stimuleert het opruimen aan te kondigen en te begeleiden, en een liedje voor het slapen gaan helpt om rustig in te kunnen slapen.

Het samen maken van muziek en zingen is een heel prettige manier om samen te zijn in de groep. Het stimuleert niet alleen de taalontwikkeling door het leren van nieuwe woorden, maar kinderen leren ook ritmes en tempo’s te ervaren; oefenen in luisteren en het vergroot het concentratievermogen van het kind.

Bewegen

Rollen, kruipen, dansen, springen, rennen: bewegen is voor kinderen heel belangrijk, zij vinden dit zelfs ook fijn. Wij oefenen tijdens beweegactiviteiten allerlei vaardigheden: motorische vaardigheden, zoals springen en gooien- en rollen met de bal (ooghandcoördinatie), maar ook sociale vaardigheden zoals, samen een kringspel doen (Jan Huigen in de ton). Beweegactiviteiten worden bij ons binnen en buiten aangeboden.

Uitstapjes

Met zijn allen op stap en de wereld om ons heen is goed bekijken! Wij gaan geregeld met de kinderen uitstapjes maken. We gaan bijvoorbeeld naar de bouwspeeltuin, het park, de dierenweide, naar kasteel de Haar of naar de bibliotheek. Wanneer we iets gaan koken, dan moeten we ook nog even boodschappen doen. Door uitstapjes te maken, vergoten we de wereld van de kinderen en laten we ze nieuwe ervaringen opdoen en prikkelen we hun ontwikkeling. Er valt onderweg altijd van alles te zien.

Binnen het kader maatschappelijk betrokken zijn, maken we ook uitstapjes die bij een thema horen of die de kinderen laten zien dat er meer is dan thuis of de Kleine Viking. Je kunt hierbij denken aan een uitstapje naar een bejaardentehuis of een bezoekje aan de dierenarts rond dierendag.

Buitenspelen

Iedere dag gaan we naar buiten, of het nu droog is of niet. Buiten leren de kinderen de seizoenen ervaren, de verandering van het weer en de frisse lucht. Buiten kunnen de kinderen zich uitleven, waarbij ze hun grove motoriek gebruiken: klimmen, rennen en fietsen. Met goed weer zijn we het liefst de hele dag buiten, behalve als we moeten slapen.

Natuur en milieu

Omgaan met de natuurlijke omgeving is een fijne manier om allerlei activiteiten aan te bieden: het verzamelen van herfstbladeren voor een mooie herfst-knutsel, bij de kippen eieren rapen om lekkere pannenkoeken te kunnen bakken, door de plassen stampen en in de winter een mooie sneeuwman te maken. Het gaat hierbij om het voelen, zien en beleven van de natuur. We leren de kinderen ook dat de natuur heel kwetsbaar is. Kinderen leren dat dieren levende wezens zijn en dat je voorzichtig en rustig mee om moet gaan.

Samen met de kinderen gaan we regelmatig de dieren in de wei bezoeken en mogen de kinderen ook zelf de eitjes in het kippenhok rapen. We leren ze dan gelijk dat het ei van de kip komt en je daar heel voorzichtig mee moet zijn, want als je hem laat vallen is hij kapot! Wanneer er kuikens geboren worden gaan we kijken hoe het kuiken uit zijn eitje komt. Omdat het verblijf gelegen is in mooie groene omgeving gevuld met dieren, is dit een mooie omgeving om met de natuur om te leren gaan.

Creativiteit

Op het verblijf wordt kindgericht gewerkt, dit betekent dat het eindresultaat niet centraal staat maar het proces.

Het ervaren hoe materiaal op elkaar reageert en hoe kleuren met elkaar mengen. We stimuleren het creatieve proces door activiteiten aan te bieden, die niet van tevoren zijn gepland. Spelenderwijs en in gesprek met kinderen komt iets tot stand. Kinderen kunnen kennis maken met allerlei verschillende materialen om mee te knutselen volgens hun eigen fantasie. Wanneer we zien dat kinderen niet uit de voeten komen, dan geven we hem wel ideeën of tips om op weg te komen.

We kunnen jouw hulp gebruiken

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, liefdevolle en gemotiveerde pedagogisch medewerker om het team te versterken!

Kids zoeken juf of meester
Schuiven naar boven