WIE WE ZIJN

WIE WE ZIJN

Groepsruimte

De Kleine Viking heeft 1 groep en biedt opvang aan maximaal twaalf kinderen per dag met de leeftijd van nul tot vier jaar (BKR-berekening meegenomen).

De groepsruimte van het kinderdagverblijf bevindt zich in een verbouwde schuur naast het woonhuis. De schuur is opnieuw ingericht en is voorzien van een entreehal, een slaapkamers met een babydeel en een peuterdeel, toiletruimte, speelruimte
en babyruimte met daarbij een mooie tuin.

Het verblijf is voorzien van grote ramen, waardoor er veel licht naar binnen komt.
De speel- en babyruimte zijn op kindvriendelijke wijze ingericht. De kinderen hebben een grote speelruimte waar ze kunnen spelen. De speelruimte is zo ingericht, dat er verschillende hoekjes zijn waar de kinderen in kunnen spelen. Zo is er een
huishoek, bouw/autohoek en een leeshoek. Per thema worden de hoekjes veranderd, zodat het voor de kinderen
uitdagend blijft om in een hoekje te spelen.

Voor de baby’s is ook een hoek gecreëerd, waar zij rustig kunnen spelen. De ruimte kan door middel van een hekje verdeeld worden in twee speelruimtes. Dit met als doel om op sommige momenten rust te creëren voor de baby’s en de peuters ongestoord hun activiteit te kunnen laten doen.

 

De tuin grenst aan de speelruimte van de kinderen en is gelijk ook de entree voor ouders. De tuin is voorzien van kunstgras en schaduwdoeken zodat de kinderen fijn en veilig kunnen spelen. Er staat een huisje, glijbaan, picknicktafel en er is speelgoed.

Kinderen verlaten groepsruimte of buiten terrein alleen als we een uitje hebben. Dit kan zijn een korte wandeling naar bijvoorbeeld de paarden of met de bakfiets een rondje rijden in het park. Tijdens zo’n uitje hebben alle kinderen veiligheidshesjes aan waar duidelijk het logo en het telefoonnummer van de Viking op staat. Alle kinderen hebben de ‘opstaplijn’ vast of zitten in de bakfiets. De pedagogisch medewerksters verdelen zich over de kinderen zodat op alle kinderen zicht is

Bij De Kleine Viking staat op elk moment van de dag het kind centraal.

 

Op de Kleine Viking gaan we uit van de vier pedagogische basisdoelen voor de opvoeding.
• De kinderen moeten zich emotioneel veilig voelen;
• De kinderen worden in de gelegenheid gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen;
• De kinderen worden in de gelegenheid gesteld zich sociaal te ontwikkelen; en
• De kinderen leren zich de normen en waarden van de samenleving eigen te maken.

0
COLLEGA'S
0
KINDEREN
0
HOND
0
PAARDEN

Het Team

We werken met een vast team van pedagogisch medewerkers. Iedereen met uren op contract werkt op vaste dagen. Dit geeft rust qua samenwerken en voor ouders en kinderen. Op deze manier voldoen we zoveel als mogelijk aan het vaste-gezichtencriterium en de rust en regelmaat op de groep. Om het vaste-gezichtencriterium te waarborgen voor de baby’s zal Annelies altijd aanwezig zijn op de groep.

Naast de vaste medewerkers, werken we met een flex-poul die we zelf beheren. Op deze manier zullen altijd dezelfde invallers op de groep te zien zijn en dat geeft rust bij iedereen. De medewerker uit de flex-poul springt in als een pedagogisch medewerkster op vakantie is of onverwachts ziek is. Ook ondersteund de flexwerker op dagen dat wij boven de beroepskrachtratio zitten voor twee pedagogisch medewerksters. Op deze manier zorgen we er voor dat ten aller tijde de kwaliteit en de zorg voor de kinderen wordt gewaarborgd.

We kunnen jouw hulp gebruiken

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, liefdevolle en gemotiveerde pedagogisch medewerker om het team te versterken!

Kids zoeken juf of meester
Schuiven naar boven